تبلیغات
زنبور درمانی و فواید زنبور عسل - زنبور درمانی و بیماری ام.اس

زنبور درمانی و فواید زنبور عسل

زنبور آفریده ی شگفت آور خالق هستی

زنبوردرمانی و بیماری ام.اس

بیماری ام. اس یك بیماری شایع عصبی است كه در آن بافت میلین رشته‌های عصبی تخریب شده و با تظاهرات بالینی مختلفی همچون كاهش دید، فلج اندام­ها، دو بینی، اختلال تكلم، عدم تعادل و ... بروز می كند. عامل بیماری هنوز شناخته نشده ولی عوامل عفونی (بخصوص عفونت‌های ویروسی)، ژنتیك و مكانیسم های اتوایمیون را در بروز بیماری مؤثر می‌دانند. بدلیل عدم شناخت عامل بیماری، درمان قطعی نیز امكان پذیر نیست.

در طول دهه‌های اخیر شیوه‌های درمانی زیادی از جمله طب‌های مكمل و جایگزین جهت پیشگیری و درمان این بیماری بكار گرفته شده كه زنبوردرمانی یكی از آنهاست.

درمان بیماری ام.اس توسط زهر زنبور عسل یك حادثه جالب پزشكی بوده كه نخستین بار توسط چالرز مراز زنبوردار اهل ورمونت آمریكا كشف شد. او كه حدود شصد سال بیماران زیادی را توسط نیش زنبور عسل درمان می‌نمود، در سال 1380 برای اولین بار تصمیم گرفت كه زهر زنبور را در بیماران ام.اس نیز آزمایش كند. نتایج مثل دیگر بیماریهای خود ایمنی مثبت بود بطوری كه درمان یك خانم مبتلاء به ام.اس پس از 14 سال نشتن بروی ویلچر بازتاب بسیار وسیعی در رسانه‌های آمریكا داشت. پس از آن چندین كار تحقیقاتی در این خصوص انجام گرفته كه به مرور آنها می‌پردازیم.

در سال 1993 انجمن جهانی زنبوردرمانی اعلام كرد كه هیچ فرد زنبورداری مبتلاء به سه بیماری ام.اس، پاركینسون و الزایمر نیست.

در سال 1993 سازمان جهانی غذا و دارو (FDA) تحت فشار افكار عمومی مردم آمریكا به سبب درمان خانم پت وگنر با این روش اعلام نمود در این خصوص كارهای تحقیقاتی ترتیب خواهد داد.

  دكتر  فری  در 1996 بیان كرد استفاده از زهر زنبور در بیماران مبتلاء به ام.اس باعث افزایش قدرت پاها می‌شود(‌‌8). ایشان در تحقیقی دیگر اثبات كردند زهر زنبور باعث تعادل بهتر بیماران ام.اس می‌شود(9).

دكتر فازر  در سال 1996 در یك طرح كلینیكال با زهر زنبور اعلام نمود علائم خستگی در بیماران ام.اس به میزان بسیار زیادی بهبود می‌یابد(10). وی در همین تحقیق تایید نمود فعالیت‌های روزمره بیماران به نحو چشمگیری گسترش می‌یابد(11).  

در سال 1997 دكتر بلانتی ایمونولوژیست آمریكایی بهبود 60 درصدی را با این شیوه گزارش داد و اعلام نمود زهر زنبور برای بیماران ام.اس كاملا ایمن است(12).

در سال 2001 دكتر هازر از آمریكا نشان داد كه زهر زنبور 69 درصد در درمان این بیماری موثر است.

در سال 2005 یگ گروه متخصص مغز و اعصاب از كشور هلند طی یك كار تحقیقاتی شش ماه روی بیست بیمار مبتلاء به ام.اس اعلام داشتند كه این شیوه درمانی هیچگونه اثری در درمان این بیماری نداشته است.

در سال 2006 انجمن  جهانی زنبوردرمانی طی گزارشی و در پاسخ به مقاله هلندیها اعلام كرد كه كار تحقیقاتی این گروه متد علمی نداشته و آن را رد كردند.

اما كارهای تحقیقاتی كه در كشور ما در این چند سال اخیر صورت گرفته حاكی از مثبت بودن اثر زهر زنبور در درمان این بیماریست.

 در سال 1375 آمپولهای زهر زنبور توسط چندین محقق ایرانی در موسسه سرم سازی رازی ساخته شد(1).

هیچ زنبورداری در كشور ما مبتلاء به بیماری M.S  نبوده و این موضوع توسط یك طرح آماری توسط مهندس سیدی و همكاران در سال 1385 به اثبات رسید(3).

در یك تحقیق كلنیكال با زنبور زنده در استان اصفهان توسط دكتر چیت‌ساز میزان اثر بخشی زهر زنبور در بیماری ام.اس قابل قبول ذكر گردید(2).

در یک تحقیق دیگر دکتر نبییونی علام نمود التهاب ناشی از تزریق ماده اتیدیوم بروماید با تاثیر زهر سبب فعال سازی سلول‌های لنفوسیتT وB گردیده و نهایتا سبب کاهش التهاب می‌گردد.

در درمان بیماری ام.اس روشهای درمانی مختلفی همچون اینترفرونها ، سركوب كننده‌های سیستم ایمنی و درمانهای علامتی بكار می‌رود ولی متأسفانه اثر بخشی تمام این روشها محدود است که از طرفی هزینه زیادی به بیمار وارد ‌آورده و از طرف دیگر سبب خروج ارز زیادی از کشور می‌شود.

ثابت شده كه زهر زنبور ماده‌ای كاملا ایمن است و توسط FDA  برای حساسیت‌زدایی افراد حساس مورد تایید قرار گرفته است. دوز كشنده زهر زنبور (LD50) بسیار پایین و حدود 8/2 میلی گرم بر كیلوگرم وزن زنده می‌باشد بطوری كه فردی با 70 كیلوگرم وزن نیاز به 200 میلی‌گرم زهر زنبور  یا 1600 نیش زنبور در یك زمان نیاز دارد تا خطر مرگ برای او پیش آید.

 

نتیجه گیری : با توجه به گسترش روزافزون این بیماری در کشور و بویژه در استان اصفهان جا دارد که طرحی پژوهشی جامع و فراگیر در این زمینه تهیه و انجام گردد تا در صورت تایید نهایی به عنوان یک شیوه درمانی رسمی بکار گرفته شود.

 

 

 

منابع :

1- اكبری ، ا. طباطبائی، م. وحیدكاویانی، ب.و م.طوفانی. 1375 .تهیه زهر زنبور عسل به صورت تزریقی و مطالعه برخی خواص بیولوژیكی آن. فصلنامه علمی ترویجی پژوهش و سازندگی ، شماره 32 ( ص133- 129 ) .

2- چیت ساز، ا. نجم الدین، ف. و س.م.سیدی. 1385 . نتایج مطالعات كلینیكی اثرات زهز زنبور در بیماران مبتلاء به ام.اس در شهرستان اصفهان. مجموعه مقالات همایش فراورده‌های زنبور عسل ( ص227- 225 ).

3- سیدی، س.م. و م. بصیری. 1386. مطالعه شیوع بیماری ام.اس در بین جامعه زنبورداران ایران. مجموعه مقالات ششمین سمینار پژوهشی زنبور عسل(ص117- 112 ).

4-  میكائیلی، س. 1378 . بررسی اثر زهر زنبور عسل بر روی التهاب حاد ناشی از تزریق كائولین در مفصل زانوی خرگوش. پایان نامه .دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.

5- همدانی، م. 1385. بررسی اثرات ایمنوفارماكولوژیك زهر خام زنبور عسل. پایان نامه. دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی.

 

6- Cherbuliez , Theodore (1997) Bee Venom Therapy and Safety. Bee Informed. 3 (4), 10-11.

 

7- Hauser, R. A., Mid, et al. (2001) Bee Venom Therapy for treating Multiple scelrosis. Alternative & Complementary Therapies, Vol, 7. No.1, pp. 37-45.

 

8- Fry-Welch, D.;  Pfalzer, L. (1996) (USA)  -  Effect of Bee Venom Therapy on Isometric Knee Strength in People with Multiple Sclerosis, [i] in Neurology Report, vol. 20, # 4,  p.13 (***).

 

9- Fry-Welch, D.;  Pfalzer, L. (1996) (USA)  -  Effect of Bee Venom Therapy on Gait in People with Multiple Sclerosis, [ii]  in  Neurology Report, vol. 20, # 4,  pp.13-14 (***).

 

     10- Pfalzer, L. A.;  Fry-Welch, D. (1996) (USA)  -  Effect of Bee Venom Therapy on Fatigue in People with Multiple Sclerosis, [iii] in Neurology Report, vol. 20, # 4,  p.14 (***).

 

11- Pfalzer, L. A.;  Fry-Welch, D. (1996) (USA)  -  Effect of Bee Venom Therapy on Activities of Daily Living in People with Multiple Sclerosis, [iv] in Neurology Report, vol. 20, # 4,  p.14 (***).

 

12- Santilli, J.; Rockwell, W.J.; Wallerstedt, D.B. and Bellanti, J.A. (1999) (USA)  -  The Use of Bee Venom Therapy for Chronic Progressive Multiple Sclerosis - A Case Report. in Bee Informed, Journal of the AAS, Winter, 1999, Vol. 5, No. 4, pp. 1 & 6-7.

   

13- Simics, Michael (1998) (Canada)  -  Bee Venom Therapy and Multiple Sclerosis - A Bibliography, Research and Resource Guide.Apitronic Services, comp., Richmond, BC, Canada, booklet, pp. 40.

 

15- Wilton, P. (1998)  -  MDs Sceptical, but Patients Say Bee Venom Relieves MS Symptoms, in CMAJ, 03/24/98, Vol. 158, issue 6, p. 708.

 

16- Wolland, Scott (2000) (USA)  -  Exciting Changes in MRI after Bee Venom Therapy, in Bee Informed, Vol. 6, No. 4, Winter, pp. 1 & 5.

 مهندس سیدی کارشناس واحد زنبور عسل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

دکتر احمد چیت ساز  متخصص داخلی مغز و اعصاب و دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 244431
  • بازدید امروز :1322
  • بازدید دیروز : 12743
  • بازدید این ماه : 135244
  • بازدید ماه قبل : 137422
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :